Bore Coffi Dysgwyr

Dewch i siarad Cymraeg yn yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg! Cynhelir boreau coffi i ddysgwyr unwaith y mis ar fore Sadwrn rhwng 10:30 – 12:00.

  1. Dosbarth i Ddechreuwyr (Lefel Mynediad) / Beginners Class (Entry Level). There will be a lesson followed by opportunity to practise.
  2. Cyfarfod i ddysgwyr profiadol a siaradwyr rhugl sydd am ddysgu mwy am ddiwylliant Cymru ac ymarfer eu Cymraeg. Ceir cyflwyniad byr, ac wrth gwrs, gyfle i sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Dyma’r rhaglen ar gyfer eleni:

14/09/19 – Y nofel ‘Tom’ – Cynan Llwyd

12/10/19 – Gerallt a’r Tywysog – Lynne Davies

09/11/19 – Dechreuadau Addysg Gymraeg yng Nghaerdydd – Lona Roberts

14/12/19 – Emyn Ann Griffiths – Lis Williams

11/01/20 – Diwrnod Pantycelyn – Wyn James

08/02/20 – Fy hoff ffilm – Meleri Perkins

14/03/20 – Nantlais – Rhian Williams

11/04/20 – Taith Dysgwyr – Marc Evans

09/05/20 – Yr Eglwys a chyfryngau cymdeithasol – Emyr James

13/06/20 – Bore Siarad

Mae croeso cynnes i bawb, a chofiwch fod darpariaeth cyfieithu i’r Saesneg ar gael yn y ddau gyfarfod ar ddydd Sul.