Plant a Ieuenctid

Gwaith Plant a Ieuenctid

Mae’r neges am Iesu Grist yn newyddion da i bobl o bob oed, nid oedolion yn unig! Felly yn ystod tymor yr ysgolion rydym yn ceisio darparu i blant a phobl ifanc o bob oed.


Clwb yr Hapus Awr

  • Pwy? – Plant Blwyddyn 1 – 6.
  • Ble? – Yn Neuadd Harriet Street; Cathays. CF24 4BX
  • Pryd? – Nos Wener, 18:00-19:00.
  • Angen cofrestru eich plentyn – Linc i ffurfflen cofrestru.

Clwb Ieuenctid: Pobl Ifanc

  • Pwy? – Pobl ifanc ysgol Uwchradd.
  • Ble? – Yn Neuadd Harriet Street; Cathays. CF24 4BX
  • Pryd? – Nos Wener, 19:00-21:00.
  • Angen cofrestru eich plentyn – Linc i ffurfflen cofrestru.

I ddarllen ein polisi diogelu plant ymwelwch ag Polisi-diogelu-plant-ac-oedolion-bregus
I ddarllen eich polisi GDPR ymwelwch ag Polisi-preifatrwydd-data
I rannu unrhyw bryderon am ddiogelu plîs cysylltwch ân DSL penodedig yma.

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X