Plant a Ieuenctid

Gwaith Plant a Ieuenctid

Mae’r neges am Iesu Grist yn newyddion da i bobl o bob oed, nid oedolion yn unig! Felly yn ystod tymor yr ysgolion rydym yn ceisio darparu i blant a phobl ifanc o bob oed.

*Mae clybiau plant ac ieuenctid yn newid lleoliad yn barhaol (ond amseroedd yn aros yr un fath). Yn dechrau ar Nos Wener, 3ydd o Fawrth 2023, rydym am fod yn Llanishen Evangelical Church. Heol Merlin, Llanishen. CF14 5QD.


Clwb yr Hapus Awr

  • Pwy? – Plant Blwyddyn 1 – 6.
  • Ble? – Llanishen Evangelical Church, Heol Merlin, Llanishen. CF14 5QD.
  • Pryd? – Nos Wener, 18:00-19:00.
  • Angen cofrestru eich plentyn – Linc i ffurfflen cofrestru.

Clwb Ieuenctid: Pobl Ifanc

  • Pwy? – Pobl ifanc ysgol Uwchradd.
  • Ble? – Llanishen Evangelical Church, Heol Merlin, Llanishen. CF14 5QD.
  • Pryd? – Nos Wener, 19:00-21:00.
  • Angen cofrestru eich plentyn – Linc i ffurfflen cofrestru.

I ddarllen ein polisi diogelu plant ymwelwch ag Polisi-diogelu-plant-ac-oedolion-bregus
I ddarllen eich polisi GDPR ymwelwch ag Polisi-preifatrwydd-data
I rannu unrhyw bryderon am ddiogelu plîs cysylltwch ân DSL penodedig yma.