Paned a sgwrs

Dyma gyfarfod anffurfiol i ferched lle daw siaradwr, neu byddwn yn astudio darn o’r Beibl gyda’n gilydd – dros baned! Croeso i ferched eraill ymuno â ni yn y capel bob yn ail fore Mercher, am 10:00.