Pwy ydym ni?

Felly pwy yw Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd? Yn gyntaf, pobl ydym ni! Pan mae’r Beibl yn sôn am Eglwys, cyfeirio at grŵp o bobl mae e, nid at adeilad. Rydyn ni’n gasgliad o bobl o bob oed – yn deuluoedd, cyplau a phobl sengl. Y rheswm rydyn ni’n dod at ein gilydd yw er mwyn rhannu’r newyddion da am Iesu Grist, i addoli Duw gyda’n gilydd, ac i annog ein gilydd yn ein ffydd.

Ond rydyn ni hefyd yn eglwys efengylaidd. Yn syml mae hyn yn golygu ein bod ni’n dibynnu’n llwyr ar awdurdod y Beibl, fel gair ysbrydoledig Duw. Mae’r Beibl yn dysgu fod Iesu Grist wedi marw ar y groes er mwyn derbyn y gosb rydyn ni’n ei haeddu am y ffordd rydyn ni wedi troi i ffwrdd oddi wrth Dduw. Mae Iesu yn galw ar bawb i ddod ato fe, i droi cefn ar eu hen ffordd o fyw, i gredu ynddo fe a’i ddilyn. Dyma’r newyddion pwysicaf yn y byd ac felly rydyn ni’n chwilio am bob cyfle posib er mwyn dweud wrth eraill amdano. I ddysgu mwy am ar hyn rydyn ni’n ei gredu, cliciwch yma.

Yn olaf rydyn ni’n eglwys Gymraeg, sy’n ceisio gwasanaethu pobl Caerdydd. Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno â ni yn ein cyfarfodydd. Cynhelir ein cyfarfodydd trwy gyfrwng y Gymraeg ond mae darpariaeth cyfieithu i’r Saesneg ar gael yn y ddau gyfarfod ar ddydd Sul. I ddarganfod mwy am ein cyfarfodydd, cliciwch yma.

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X