Cwrdd Gweddi

Mae prif gyfarfod canol yr wythnos yn digwydd ar nos Fawrth, pan mae’r Eglwys yn dod at ei gilydd i astudio darn o’r Beibl ac i weddïo. Nos Fawrth cyntaf bob mis mae’r cyfarfod ychydig yn wahanol, wrth i ni weddïo yn benodol dros waith Duw mewn gwledydd eraill. Mae’r cyfarfod fel arfer yn y capel am 19:40, heblaw am nos Fawrth olaf bob mis pan mae grwpiau llai yn cwrdd yn nhai rhai o’r aelodau.

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X