Pwy yw pwy?

Mae’r Eglwys yn cael ei harwain gan grŵp o henuriaid.

Eu henwau yw Emyr James, Dewi George a Rhodri Jones.