Pwy yw pwy?

PWY YW PWY?

Henuriaid.

Mae’r Eglwys yn cael ei harwain gan grŵp o henuriaid.

Gweinidog a henuriaid: Emyr James.
Henuriaid: Rhodri Jones a Dewi George.

(Chwith i’r dde: Emyr, Rhodri a Dewi)


Gweithwyr Yr Eglwys.

Rhian Evans

Cyllid a Chyfrifydd.


Lois M Adams

Artist Cymunedol. Efengylwraig Creadigol.

ebost: lois.adams@cwmpawd.org.uk

Ymwelwch gwefan Lois i ddarllen mwy o wybodaeth, i glywed am syniadau neu i ofyn i Lois i ddatblygu brosiect a chi. www.loisadams.art/

I gefnogi Lois a’i gwaith gallwch gofrestru ar gyfer ei llythyr newyddion neu rhoi cymorth ariannol.

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X