Ble?

Ar hyn o bryd cynhelir oedfaon y Sul yn adeilad Tabernacl yr Eglwys Newydd, 81 Heol Merthyr, CF14 1DD.

Lleolir adeilad yr eglwys yn ardal Cathays, Caerdydd. Wrth i chi yrru ar hyd Heol y Crwys o ganol y ddinas, trowch i’r chwith ar ôl pasio’r Mosg a Swyddfa’r Heddlu (mae arwydd ffordd i’r Eglwys ar y troad yma). Trowch i’r chwith eto, a bydd yr eglwys o’ch blaen ar gornel strydoedd Rhymni a Harriet.

Ein cyfeiriad yw 110 Stryd Harriet, Cathays, Caerdydd, CF24 4BX.

Gweld Map Fwy

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X