Polisi Diogelu

Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Bregus

Enw’r personau cyswllt a enwyd ar gyfer Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd yw:

Steve Bowen: 07855 666278 (Symudol)

Dewi George: 07805 455067 (Symudol) 02920 814154 (Cartref)