Polisi Diogelu

Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Bregus

Enw’r personau cyswllt a enwyd ar gyfer Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd yw:

Steve Bowen: 07855 666278 (Symudol)

Dewi George: 07805 455067 (Symudol) 02920 814154 (Cartref)

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X