Plant a Ieuenctid

Mae’r neges am Iesu Grist yn newyddion da i bobl o bob oed, nid oedolion yn unig! Felly yn ystod tymor yr ysgolion rydym yn ceisio darparu i blant a phobl ifanc o bob oed.

Cylch Plant Bach

  • Pwy? – Rhieni a’u babanod/plant bach.
  • Ble? – Yn y capel.
  • Pryd? – Bore Gwener, 10:00-11:30.

Clwb yr Hapus Awr

  • Pwy? – Plant Blwyddyn 1 – 6.
  • Ble? – Yn y capel.
  • Pryd? – Nos Wener, 18:00-19:00.

Clwb Pobl Ifanc

  • Pwy? – Pobl ifanc ysgol Uwchradd.
  • Ble? – Yn y capel.
  • Pryd? – Nos Wener, 19:00-21:00.