Dydd Sul

Mae dau gyfarfod ar ddydd Sul. Yn y bore mae Ysgol Sul i blant o bob oed am 09:45 yna’r prif gyfarfod yn dilyn yn syth am 10:30. Mae’n oedfa nos yn dechrau am 18:00. Mae trefn yr oedfaon yn amrywio ychydig o wythnos i wythnos, ond mae elfennau sydd yn gyson i bob cyfarfod.

Rydyn ni’n canu emynau hen a newydd, a bydd rhywun yn ein harwain mewn gweddi. Canolbwynt yr oedfa yw gwrando ar y Beibl yn cael ei ddarllen a’i esbonio. Ar ôl y cyfarfodydd mae cyfle i gael paned a sgwrsio.

Os nad ydych wedi bod o’r blaen efallai eich bod chi’n ansicr beth i’w ddisgwyl. Bydd rhywun yn eich croesawu chi wrth i chi gyrraedd, a gallwch eistedd unrhywle yn y neuadd. Mae croeso i bawb, a pheidiwch deimlo’n swil os ydych chi yn unig am ddod i weld beth sy’n digwydd!