Dydd Sul

Mae dau gyfarfod ar ddydd Sul. Yn y bore mae oedfa yn dechrau am 10:00, gyda phaned yn dilyn. Mae ysgolion Sul i blant ac oedolion yn dechrau am 12:00, gyda chinio agored am 13:00. Yna rydyn ni’n cael ail oedfa am 15:30. Mae trefn yr oedfaon yn amrywio ychydig o wythnos i wythnos, ond mae elfennau sydd yn gyson i bob cyfarfod.

Rydyn ni’n canu emynau hen a newydd, a bydd rhywun yn ein harwain mewn gweddi. Canolbwynt yr oedfa yw gwrando ar y Beibl yn cael ei ddarllen a’i esbonio. Ar ôl y cyfarfodydd mae cyfle i gael paned a sgwrsio.

Os nad ydych wedi bod o’r blaen efallai eich bod chi’n ansicr beth i’w ddisgwyl. Bydd rhywun yn eich croesawu chi wrth i chi gyrraedd, a gallwch eistedd unrhywle yn y neuadd. Mae croeso i bawb, a pheidiwch deimlo’n swil os ydych chi yn unig am ddod i weld beth sy’n digwydd!