Pwy yw pwy?

henuriaid

Mae’r Eglwys yn cael ei harwain gan grŵp o henuriaid.

Eu henwau (o chwith i dde) yw Gwydion Lewis, Dewi George, Trystan Hallam, Gwynn Williams, Emyr James a Rhodri Jones.