Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (17)

Salm 23 - Hen Gwirioneddau i'w Gwerthfawrogi
Salmau 23:1-6 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 06/08/2017 (Nos Sul).
Rhoi ein hunain yn ebyrth byw ar sail tosturiaethau Duw
Rhufeiniaid 12:1 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 30/07/2017 (Nos Sul).
Y syched dim ond Duw sy'n gallu ei ddiwallu
Eseia 55:1-3 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/09/2016 (Nos Sul).
Nodweddion yr Eglwys
Actau 4:32-37 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/08/2016 (Nos Sul).
Y Duw sy'n ein cadw a'n hiachawdwriaeth
Salmau 68:19 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/01/2016 (Nos Sul).
Galwad I wasanaethu
1 Timotheus 3:8-13 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/01/2015 (Nos Sul).
Efengylu
1 Corinthiaid 9:22 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar Dyddiad anhysbys (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X