Pregethau: Sain

Ein gweithgarwch yng ngoleuni gras Duw (Ruth 2:1-23)

Emyr James, 05/07/2015
Rhan o'r gyfres Ruth, Nos Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Duw yn Cyflawni pob angen yng Nghrist Iesu Marw i'r Hunan Gorffwysfa a llawnder i Ruth ac i ninnau »
Pwerir gan Sermon Browser

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X