Pregethau: Sain

Gwener y Groglith (Mathew 27:11-26, Luc 23:26-43, Marc 15:33-41, Ioan 19:31-42)

Emyr James, 18/04/2014
Rhan o'r gyfres Pasg, Oedfa Arbennig

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Cyd-Addoliad - bwriad Duw i'w bobl Dim Tystiolaeth i'r Sgeptic »
Pwerir gan Sermon Browser

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X