Pregethau: Sain

Rhoi i'r Arglwydd (Exodus 25:1-9, Exodus 30:11-16, Exodus 35:4-9, Exodus 35:20-29, Exodus 36:2-7)

Emyr James, 23/02/2020
Rhan o'r gyfres Exodus, Pnawn Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Y Cristion wedi ei groeshoelio a Christ Bywyd o ostyngeiddrwydd a haelioni Gwinllan a roddwyd »
Pwerir gan Sermon Browser

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X