Pregethau: Sain

Sut i weithio allan ein hiachawdrwiaeth (Philipiaid 2:12-13)

Aled Lewis, 09/02/2020
Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd, Pnawn Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Temptiad Iesu Dameg y wledd briodas Y Cristion wedi ei groeshoelio a Christ »
Pwerir gan Sermon Browser

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X