Pregethau: Sain

Luc 31:33-36 (Luc 31:33-36)

Trystan Hallam, Dyddiad anhysbys
Rhan o'r gyfres Luc, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
1 Timotheus 1:12-17, 1 Timotheus 2:1-7, 1 Timotheus 3:14-16, Galatiaid 2:11-14, Hebreaid 3:12-13, Ioan 3, Ioan 21:22, Josua 1:7-9, Josua 1:10-18, Luc 15:11-32, Luc 18:1-13, Matthew 12:15-21, Salm 113, 1 Timotheus 4:6-10, Caniad Solomon 1, Hebreaid 3:7-4:13 - Gorffwys, Ioan 13:1-20, Luc 24:13-35, Luc 19:1-10, Matthew 28 - Atgyfodwyd, Numeri 6:24-26 (Bendith i'r Flwyddyn Newydd), Salm 22 (Ble mae Duw pan fi'n brifo?), 2 Samuel 7, Actau 2:38-39, 1 Timotheus 5:7-25, 1 Timotheus 6:1-2, Actau 10:1-33, Actau 9:32-43, Actau 10:34-43, Actau 11:26, Actau 11:27-30, Salm 22, Colosiaid 2:1-5, Colosiaid 2:6-7, Daniel 1:1-2, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 (Rhan 1), Daniel 3 (Rhan 2), Habacuc, Ioan 5:1-18, Jiwdas 1:3, Luc 23:34, Luc 23:39-43, Luc 23:6-12, Luc 24:13-33, 1 Thesaloniaid 5:14-15, 1 Timotheus 6:15-16, Ioan 1:29, Ioan 8:36, Luc 22:31-32, Luc 24:50-53, Matthew 7:15-20, 1 Pedr 1:17, 1 Pedr 1:23, 1 Pedr 1:24-25, 1 Pedr 1:15-16, 1 Thesaloniaid 5:14-15, 2 Brenhinoedd 22, Actau 4:12, Colosiaid 4:2-6, Effesiaid 3:14-21, Eseia 12:3, Eseia 44:22, Daniel, Genesis 29:31-35, Genesis 22:1-18, Genesis 38, Ioan 19:30, Luc 23:27-33, Hebreaid 12:2, Hebreaid 12:9-11, Hebreaid 12:5-8, Hebreaid 12:1, Hebreaid 12:12-13, Hosea 6, 1 Brenhinoedd 18:24, Iago 1:5-8, Ioan 15:1-17, Ioan 15:5-7, Ioan 1:29, Ioan 8:36, Josua 7, Josua 2, Josua 3, Josua 1, Salm 103:14, Marc 14:1-20, Matthew 7:15-20, Nos Sul y Blodau, Philipiaid 1:21 (Rhan 2), Philipiaid 1:21 (Rhan 1), Philipiaid 1:12-26, Salm 113:7, Salm 5, Efengylu, Solo Fide - Twy Ffydd yn Unig, Iesu yn ein galw i fynd Ioan 1:14 »
Pwerir gan Sermon Browser

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X