Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (7)

Gwynebu Gorthrymderau
Rhufeiniaid 5:1-11 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 19/11/2017 (Nos Sul).
Solo Gratia - Cariad Anhaeddiannol Duw
Effesiaid 2:1-10 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/10/2017 (Nos Sul).
Solo Christos - Crist yn Unig
Ioan 14:6 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/10/2017 (Nos Sul).
Sola Scriptura - Yr Ysgrythur yn unig
2 Timotheus 3:15-17 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 08/10/2017 (Nos Sul).
Solo Gloria Deo - I Dduw yn unig bo'r Gogoniant
Salmau 115:1-18 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 01/10/2017 (Nos Sul).
Ail-ddarganfod yr hen wirioneddau
2 Cronicl 34:1-33 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 24/09/2017 (Nos Sul).
Solo Fide - Twy Ffydd yn Unig
Rhufeiniaid 3:21-31 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar Dyddiad anhysbys (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X