Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (61)

Nac ofna; Myfi yw dy darian, Myfi yw dy wobr fawr
Genesis 15:1 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwydion Lewis ar 14/01/2018 (Nos Sul).
Gwaith yr Ysbryd yn dwysbigo'r galon
Actau 2:37-38 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Rhodri Glyn ar 22/10/2017 (Nos Sul).
Crist Gogoneddus gyda'i Eglwys - cadwn ein llygaid arno
Datguddiad 1:1-2:5 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan John Perry ar 23/07/2017 (Nos Sul).
Ein gwerthfawrogiad o'r Arglwydd Iesu
Marc 14:3-11 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aneirin Glyn ar 18/06/2017 (Nos Sul).
Gweddio ar y Tad
Mathew 6:5-8 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Steffan Jones ar 30/10/2016 (Nos Sul).
Gras
Mathew 20:1-16 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Peter Hallam ar 21/08/2016 (Nos Sul).
Problem yr Ego
Marc 10:35-45 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Owain James ar 31/07/2016 (Nos Sul).
Y Gair yn cyflawni bwriadau Duw
Eseia 55:11 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Eifion Perkins ar 31/01/2016 (Nos Sul).
Pregethwr 3:1-15
Llyfr y Pregethwr 3:1-15 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dafydd Job ar 11/10/2015 (Nos Sul).
Ni all yr Arglwydd ein anghofio
Eseia 49:14-16 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwyn Davies ar 28/07/2015 (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X