Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (17)

Yr Atgyfodiad wedi ei broffwydo
Eseia 52:13-53:12 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 27/03/2016 (Bore Sul).
Rhwygwyd Llen y Deml
Marc 15:38 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 25/03/2016 (Gwener y groglith).
Tystiolaeth i'r Atgyfodiad
Luc 24:13-35 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 05/04/2015 (Nos Sul).
Myfi yw'r Atgyfodiad a'r Bywyd
Ioan 11:1-44 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 05/04/2015 (Bore Sul).
Gorffennwyd
Ioan 19:30 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/04/2015 (Gwener y groglith).
Y Brenin Isel
Mathew 21:1-11 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/03/2015 (Bore Sul).
Sicrwydd a Chalonogaeth yr Ail-Ddyfodiad
1 Thesaloniaid 4:13-18 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 20/04/2014 (Nos Sul).
Tystiolaeth i'r Sgeptic
Ioan 20:1-31 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 20/04/2014 (Bore Sul).
Gwener y Groglith
Mathew 27:11-26 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 18/04/2014 (Oedfa Arbennig).
Ioan 21:18-23
21:18-23 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Gwynn Williams ar 31/03/2013 (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X