Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (10)

Salm 32 - Sut mae cael hapusrwydd
Salmau 32:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 26/02/2017 (Nos Sul).
Mae sancteiddrwydd yn bosib!
Rhufeiniaid 12:1 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 05/06/2016 (Bore Sul).
Salm 1
Salmau 1:1-6 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 01/05/2016 (Bore Sul).
Cyfamod Gwell
Hebreaid 9:1-14 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 24/04/2016 (Nos Sul).
Braint cael Duw yn Dad
Galatiaid 3:16-19 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 06/03/2016 (Nos Sul).
Troedigaeth Ceidwad y Carchar
Actau 16:16-40 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 28/02/2016 (Nos Sul).
Esiampl yr Eglwys Fore
Actau 2:42-47 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 31/01/2016 (Bore Sul).
Hanes Sachareias
Luc 1:5-21 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 06/12/2015 (Bore Sul).
Mawredd Crist
Colosiaid 1:15-20 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 27/09/2015 (Nos Sul).
Cariad Duw
Ioan 13:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 15/06/2014 (Bore Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X