Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (26)

Priodas yr Oen
Salmau 45:1-17 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 30/09/2018 (Nos Sul).
Efengylu - rhannu boddhad y Tad yn ei Fab
Colosiaid 5:5-6 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 08/02/2015 (Nos Sul).
1 Corinthiaid 15:1-11
15:1-11 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 20/07/2008 (Bore Sul).
Titus 3
Titus 3:1-15 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 18/05/2008 (Nos Sul).
Titus 3:3-7
Titus 3:3-7 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 04/05/2008 (Nos Sul).
Titus 1
Titus 1:1-16 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 13/04/2008 (Bore Sul).
Iago 5:13-20
5:13-20 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 06/04/2008 (Nos Sul).
Rhufeiniaid 1:1-7
1:1-7 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 06/04/2008 (Bore Sul).
1 Timotheus 1:12-17
1:12-17 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 17/02/2008 (Nos Sul).
Marc 1:1-8
1:1-8 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 17/02/2008 (Bore Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X