Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (27)

Y Duw sy'n ein cadw a'n hiachawdwriaeth
Salmau 68:19 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/01/2016 (Nos Sul).
Salm 32
Salmau 32:1-11 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dafydd Job ar 11/10/2015 (Bore Sul).
Siarad am yr Arglwydd
Salmau 34:1-22 (Rhan o'r gyfres Diffygion ein Ffydd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 06/09/2015 (Nos Sul).
Addoliad
Salmau 145:1-21 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 08/02/2015 (Bore Sul).
Doethineb ym Mreuder Bywyd - Salm 90
Salmau 90:1-17 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Gwynn Williams ar 28/12/2014 (Bore Sul).
Salm 1
Salmau 1:1-6 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dewi Tudur ar 24/08/2014 (Bore Sul).
Yr Arglwydd Fy Mugail
Salmau 23:1-6 (Rhan o'r gyfres Enwau Duw).
 file
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 13/07/2014 (Bore Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X