Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (24)

Sut i weithio allan ein hiachawdrwiaeth
Philipiaid 2:12-13 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 09/02/2020 (Pnawn Sul).
Esiampl Epaffroditus
Philipiaid 2:25-30 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 05/05/2019 (Nos Sul).
Gweddi Paul dros y Philipiaid
Philipiaid 1:3-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Dewi George ar 05/05/2019 (Bore Sul).
Efengyl Dewi Sant
Philipiaid 4:4-9 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/03/2019 (Bore Sul).
Ceisio agwedd meddwl Iesu Grist
Philipiaid 2:5 (Rhan o'r gyfres Philipiaid).
Pregethwyd gan Dewi George ar 30/12/2018 (Nos Sul).
Cryfder at bob gofyn
Philipiaid 4:13 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/10/2018 (Nos Sul).
Mae Crist wedi ei Tra-Ddyrchafu
Philipiaid 2:9-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 02/08/2015 (Nos Sul).
Duw yn Cyflawni pob angen yng Nghrist Iesu
Philipiaid 4:19 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Adrian Brake ar 28/06/2015 (Nos Sul).
Diweddglo i'r Philipiaid - y cyfan trwy ras
Philipiaid 4:21-23 (Rhan o'r gyfres Philipiaid).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 07/06/2015 (Nos Sul).
Dim ond Crist gall roi bodlonrwydd
Philipiaid 4:10-13 (Rhan o'r gyfres Philipiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 24/05/2015 (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X