Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (19)

Y Gwas sy'n mynd i ddiodde - pwy yw e?
Eseia 52:13-53:12 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 08/03/2020 (Bore Sul).
Immanuel - Duw gyda Ni (wedi trwsio)
Mathew 1:23 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2019).
Pregethwyd gan Emyr James ar 08/12/2019 (Bore Sul).
Maint cariad Duw atom ni
Eseia 53:1-12 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aron Treharne ar 28/04/2019 (Nos Sul).
Oedfa Deuluol
Eseia 9:2-6 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2018).
Pregethwyd gan Emyr James ar 23/12/2018 (Bore Sul).
Beth a Alwaf?
Eseia 40:6-8 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Dewi George ar 07/10/2018 (Nos Sul).
Teitlau y Bachgen a anwyd - Mae E'n Ddigon
Eseia 9:6-7 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2016).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/12/2016 (Nos Sul).
Bachgen a anwyd i gymryd ein beichiau
Eseia 9:1-6 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2016).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/12/2016 (Bore Sul).
Y syched dim ond Duw sy'n gallu ei ddiwallu
Eseia 55:1-3 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/09/2016 (Nos Sul).
Yr Atgyfodiad wedi ei broffwydo
Eseia 52:13-53:12 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 27/03/2016 (Bore Sul).
Y Gair yn cyflawni bwriadau Duw
Eseia 55:11 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Eifion Perkins ar 31/01/2016 (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X