Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (36)

Ein hagwedd at waith
Genesis 2:2-3:19 (Rhan o'r gyfres Meddwl am ein meddwl).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/10/2018 (Nos Sul).
Y Meddwl Cristnogol - Rhan 1
Genesis 1:26-27 (Rhan o'r gyfres Meddwl am ein meddwl).
Pregethwyd gan Emyr James ar 16/09/2018 (Nos Sul).
Nac ofna; Myfi yw dy darian, Myfi yw dy wobr fawr
Genesis 15:1 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwydion Lewis ar 14/01/2018 (Nos Sul).
Galwad Duw
Genesis 11:27-12:3 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 26/11/2017 (Bore Sul).
Hanes Jacob - Bethel
Genesis 27:1-45 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Dewi George ar 12/11/2017 (Bore Sul).
Duw yn gweithio trwy llanast ein bywydau
Genesis 37:1-36 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Rhodri Glyn ar 22/10/2017 (Bore Sul).
Ailgloddio'r Pydewau
Genesis 26:18 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Noel Gibbard ar 03/04/2016 (Bore Sul).
Ffydd Enoch yn addewid Duw
Genesis 5:21-24 (Rhan o'r gyfres Genesis).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 20/03/2016 (Nos Sul).
Y ddau garfan - perthyn i'r diafol neu i Dduw
Genesis 4:17-26 (Rhan o'r gyfres Genesis).
Pregethwyd gan Emyr James ar 13/03/2016 (Nos Sul).
Cain ac Abel
Genesis 4:1-16 (Rhan o'r gyfres Genesis).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/02/2016 (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X