Pregethau: Sain

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (24)

Solo Gratia - Cariad Anhaeddiannol Duw
Effesiaid 2:1-10 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/10/2017 (Nos Sul).
Symlrwydd a Gogoniant yr Eglwys
Effesiaid 6:21-24 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 16/07/2017 (Nos Sul).
Arfogaeth Duw yn arfogaeth i ni
Effesiaid 6:13-17 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/07/2017 (Nos Sul).
Sut mae sefyll fel Cristion
Effesiaid 6:10-14 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/06/2017 (Nos Sul).
Sut dylai Cristion ymddwyn fel gweithiwr a chyflogwr
Effesiaid 6:5-9 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/06/2017 (Nos Sul).
Cyfirifoldeb Plant a Rhieni
Effesiaid 6:1-4 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/06/2017 (Nos Sul).
Priodas - Y Patrwm, Y Pwer a'i Phwynt
Effesiaid 5:22-33 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 28/05/2017 (Nos Sul).
Dylen ni fod yn fwy llawen
Effesiaid 5:15-20 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/05/2017 (Nos Sul).
Y Cristion yn dadlennu'r tywyllwch
Effesiaid 5:6-14 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/05/2017 (Nos Sul).
Beth ydyn ni'n addoli?
Effesiaid 5:5 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 07/05/2017 (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X