Pregethau

Rhoi i'r Arglwydd (Exodus 25:1-9, Exodus 30:11-16, Exodus 35:4-9, Exodus 35:20-29, Exodus 36:2-7)

Emyr James, 23/02/2020
Rhan o'r gyfres Exodus, Pnawn Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Y Cristion wedi ei groeshoelio a Christ Bywyd o ostyngeiddrwydd a haelioni Gwinllan a roddwyd »
Pwerir gan Sermon Browser