Pregethau

Trugaredd Crist tra'n wynebu Jerwsalem (Marc 10:32-52)

Aled Lewis, 30/09/2018
Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Y Cristion i ymateb yn wahanol yn ol y sefyllfa - esiampl Paul Priodas yr Oen Gorffennwyd »
Pwerir gan Sermon Browser