Pregethau

Edifeirwch (Mathew 3:1-12)

Emyr James, 16/07/2017
Rhan o'r gyfres Cyfle i godi cwestiwn, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Ai gweddio dros dywygiad neu dros sancteiddhad y saint? Symlrwydd a Gogoniant yr Eglwys Gras Duw at y pell a'r agos »
Pwerir gan Sermon Browser