Pregethau

Am beth mae hanes Luc amdano? (Luc 24:36-53)

Emyr James, 02/07/2017
Rhan o'r gyfres Luc, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Sut mae sefyll fel Cristion Arfogaeth Duw yn arfogaeth i ni Ai gweddio dros dywygiad neu dros sancteiddhad y saint? »
Pwerir gan Sermon Browser