Pregethau

Sut mae sefyll fel Cristion (Effesiaid 6:10-14)

Emyr James, 25/06/2017
Rhan o'r gyfres Effesiaid, Nos Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Ein gwerthfawrogiad o'r Arglwydd Iesu Wyt ti'n crwydro? Gwranda ar y Bugail (wedi cywiro) Am beth mae hanes Luc amdano? »
Pwerir gan Sermon Browser