Pregethau

Sut dylai anian y Cristion fod? (Effesiaid 4:25-5:5)

Emyr James, 09/04/2017
Rhan o'r gyfres Effesiaid, Nos Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Tamaid i aros pryd a gobaith ynghanol anobaith Gethsemane - Iesu yn llwyddo'r prawf Tystiolaeth i'r Atgyfodiad »
Pwerir gan Sermon Browser