Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (10)

Adferiad - rhybudd, galwad a chanlyniad mawr
Iago 5:19-20 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 20/05/2018 (Nos Sul).
Salm 32 - Sut mae cael hapusrwydd
Salmau 32:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 26/02/2017 (Nos Sul).
Yr Ysbryd Glan a'r Cristion
Effesiaid 1:13-14 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 23/10/2016 (Nos Sul).
Gwisgwch yr Arfogaeth
Effesiaid 6:14-17 (Rhan o'r gyfres Y Frwydr Ysbrydol).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 03/07/2016 (Nos Sul).
Y Frwydr Ysbrydol
Effesiaid 6:10-13 (Rhan o'r gyfres Y Frwydr Ysbrydol).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 26/06/2016 (Nos Sul).
Cyfamod Gwell
Hebreaid 9:1-14 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 24/04/2016 (Nos Sul).
Braint cael Duw yn Dad
Galatiaid 3:16-19 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 06/03/2016 (Nos Sul).
Troedigaeth Ceidwad y Carchar
Actau 16:16-40 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 28/02/2016 (Nos Sul).
Mawredd Crist
Colosiaid 1:15-20 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 27/09/2015 (Nos Sul).
Iesu yn ein galw i fynd
Marc 3:13-19 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar Dyddiad anhysbys (Nos Sul).