Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (8)

Salm 103 - Ceisio Llawenydd
Salmau 103:1-22 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 24/03/2019 (Bore Sul).
Trugaredd Crist tra'n wynebu Jerwsalem
Marc 10:32-52 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 30/09/2018 (Bore Sul).
Y tafod
Iago 3:1-12 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 20/05/2018 (Bore Sul).
Galwad Duw
Genesis 11:27-12:3 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 26/11/2017 (Bore Sul).
Mae sancteiddrwydd yn bosib!
Rhufeiniaid 12:1 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 05/06/2016 (Bore Sul).
Salm 1
Salmau 1:1-6 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 01/05/2016 (Bore Sul).
Esiampl yr Eglwys Fore
Actau 2:42-47 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 31/01/2016 (Bore Sul).
Hanes Sachareias
Luc 1:5-21 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 06/12/2015 (Bore Sul).