Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (19)

Ioan Fedyddiwr yn paratoi'r ffordd i Iesu Grist
Marc 1:1-8 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwilym Tudur ar 29/07/2018 (Nos Sul).
Methiant Pedr ond Llwyddiant Crist
Marc 14:53-72 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 11/02/2018 (Nos Sul).
Ein gwerthfawrogiad o'r Arglwydd Iesu
Marc 14:3-11 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aneirin Glyn ar 18/06/2017 (Nos Sul).
Pwy dylen ni efelychu fel Cristion?
Marc 10:46-52 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aneirin Glyn ar 18/06/2017 (Bore Sul).
Problem yr Ego
Marc 10:35-45 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Owain James ar 31/07/2016 (Nos Sul).
Rhwygwyd Llen y Deml
Marc 15:38 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 25/03/2016 (Gwener y groglith).
Y Dyn Cyfoethog
Marc 10:17-22 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Rhun Murphy ar 17/08/2014 (Bore Sul).
Gwener y Groglith
Mathew 27:11-26 (Rhan o'r gyfres Pasg).
Pregethwyd gan Emyr James ar 18/04/2014 (Oedfa Arbennig).
Iesu yn ein galw i fynd
Marc 3:13-19 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar Dyddiad anhysbys (Nos Sul).

Yn y cyfnod anodd yma rydym ni'n chwilio am ffyrdd i wasanaethu ac i adeiladu ein gilydd. Os gallwn ni fel Eglwys eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. Ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a phethau tebyg i weddïo, astudio'r gair ac i gymdeithasu. Os hoffwch ymuno, yna plîs cysylltwch am fanylion pellach.
gwybodaeth@cwmpawd.org   |   www.facebook.com/cwmpawd   |   @cwmpawd_org

X