Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (20)

Bywyd o ostyngeiddrwydd a haelioni
Luc 14:7-14 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 23/02/2020 (Bore Sul).
Caru'r Arglwydd Iesu
Luc 7:36-50 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 26/01/2020 (Bore Sul).
Y Drws Cul
Luc 13:22-30 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/07/2019 (Bore Sul).
Hanes Sacheus - Achubiaeth i'r pechadur
Luc 19:1-10 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aron Treharne ar 28/04/2019 (Bore Sul).
Beth sy'n gwneud i chi ganu?
Luc 19:28-40 (Rhan o'r gyfres Pasg 2019).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/04/2019 (Bore Sul).
Sialens i beidio gwrthod neges Crist
Luc 4:14-30 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 07/12/2014 (Bore Sul).
Llwyddiant Crist are ein rhan yn y Temptiad
Luc 4:1-13 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 30/11/2014 (Bore Sul).
Gwychder Iesu Grist
Luc 3:21-22 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 16/11/2014 (Bore Sul).
Pregethu - Duw yn siarad a ni
Luc 3:1-20 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 09/11/2014 (Bore Sul).
Chwilio am Iesu yn y lle iawn
Luc 2:41-52 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/11/2014 (Bore Sul).