Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (87)

Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd
Luc 13:31-35 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/03/2020 (Bore Sul).
Y Jiwbili
Luc 4:18-19 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Phil Ellis ar 21/07/2018 (Bore Sul).
Cwrdd a Christ
Luc 5:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 11/02/2018 (Bore Sul).
Gras Duw at y pell a'r agos
Luc 15:1-32 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan John Perry ar 23/07/2017 (Bore Sul).
Am beth mae hanes Luc amdano?
Luc 24:36-53 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/07/2017 (Bore Sul).
Wyt ti'n crwydro? Gwranda ar y Bugail (wedi cywiro)
Luc 24:13-36 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/06/2017 (Bore Sul).
Yr Atgyfodiad annisgwyl
Luc 23:50-24:12 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/06/2017 (Bore Sul).
Y lleidr ar y groes
Luc 23:39-43 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/06/2017 (Bore Sul).
Maddeuant
Luc 23:34 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 28/05/2017 (Bore Sul).
Y Cyfnewid Mawr
Luc 23:13-25 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/05/2017 (Bore Sul).