Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (13)

Yr addewid am yr Had
Ioan 12:14 (Rhan o'r gyfres Y Cysgodion o Christ).
Pregethwyd gan Emyr James ar 24/06/2018 (Nos Sul).
Addoli mewn ysbryd a gwirionedd [ymddiheurwn am safon y sain]
Ioan 4:23 (Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 27/05/2018 (Nos Sul).
Solo Christos - Crist yn Unig
Ioan 14:6 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/10/2017 (Nos Sul).
Canlyniadau'r Atgyfodiad
Ioan 29:19-23 (Rhan o'r gyfres Pasg 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 16/04/2017 (Nos Sul).
Oedfa Garolau 2016
Ioan 1:14 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2016).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/12/2016 (Nos Sul).
Y Nefoedd
Ioan 14:1-3 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 04/09/2016 (Nos Sul).
Y Bugail Da
Ioan 10:1-16 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 23/08/2015 (Nos Sul).
Golchi Traed y Disgyblion
Ioan 13:1-20 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Owain James ar 19/07/2015 (Nos Sul).
Myfi yw Drws y Defaid
Ioan 10:7-21 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Owain James ar 03/08/2014 (Nos Sul).
Y Gair yn preswylio yn ein plith
Ioan 1:14 (Rhan o'r gyfres Y Gair).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 01/12/2013 (Nos Sul).