Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (7)

Crist yn gyntafanedig y Greadigaeth a'r Eglwys
Colosiaid 1:15-23 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Adam Coleman ar 15/03/2020 (Pnawn Sul).
Yr Atgyfodiad yn ein newid
Colosiaid 3:1-4 (Rhan o'r gyfres Pasg 2019).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/04/2019 (Bore Sul).
Beth ydym yn ceisio ei gyflawni wrth addoli?
Colosiaid 3:16-17 (Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 13/05/2018 (Nos Sul).
Bywyd o ddiolchgarwch
Colosiaid 3:1-17 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 10/09/2017 (Nos Sul).
Mawredd Crist
Colosiaid 1:15-20 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 27/09/2015 (Nos Sul).
Efengylu - rhannu boddhad y Tad yn ei Fab
Colosiaid 5:5-6 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Lewis Roderick ar 08/02/2015 (Nos Sul).
Colosiaid 2:8-9
Colosiaid 2:8-9 (Rhan o'r gyfres Colosiaid).
Pregethwyd gan Gwynn Williams ar 06/02/2000 (Bore Sul).