Trysorau’r Ffydd

Cyfres o gyfarfodydd misol yn edrych ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gristnogol Gymraeg dan arweiniad yr Athro E. Wyn James.

Nosweithiau Iau am 19:30 yn adeilad yr eglwys.

3 Hydref 2019 – Morgan Llwyd

7 Tachwedd 2019 – Emynau Mary Owen

5 Rhagfyr 2019 – Carol a Baled gan Huw Derfel

6 Chwefror 2020 – Thomas Jones, Dinbych

5 Mawrth 2020 – Emynau Llafar Gwlad  (Wedi ei ganslo)

2 Ebrill 2020 – Ieuan Gwynedd a’r ‘Gymraes’