Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (590)

Sut mae Duw yn danfon ei Fab yn dangos ei gariad tuam atom?
1 Ioan 4:9-11 (Rhan o'r gyfres Duw yn anfon ei Fab).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/12/2018 (Bore Sul).
Pechod yn llercian wrth y drws
Marc 6:14-29 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Derrick Adams ar 25/11/2018 (Bore Sul).
Patrwm Paul - Chwilio am gwmni'r saint a chyhoeddi'r efengyl
Actau 28:11-30 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 19/11/2018 (Bore Sul).
Bod yn ddiogel yn Nuw trwy Iesu Grist ei Fab
Actau 27:1-28:10 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/11/2018 (Bore Sul).
Bod yn agored i waith Duw ynom ni
Actau 26:14 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/11/2018 (Bore Sul).
Trugaredd Iesu yn ateb ein gofynion
Ioan 5:1-18 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dafydd Job ar 28/10/2018 (Bore Sul).
Peryglon Efengyl 'Pick and mix'
Actau 24:1-27 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/10/2018 (Bore Sul).
Yr Atgyfodiad yn sail i'n cred
Actau 22:30-23:35 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/10/2018 (Bore Sul).
Gorffennwyd
Ioan 19:30 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 07/10/2018 (Bore Sul).
Trugaredd Crist tra'n wynebu Jerwsalem
Marc 10:32-52 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 30/09/2018 (Bore Sul).