Pregethau

Dameg y wledd briodas (Mathew 22:1-14)

Gruffudd Jenkins, 09/02/2020
Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Temptiad Iesu Sut i weithio allan ein hiachawdrwiaeth Y Cristion wedi ei groeshoelio a Christ »
Pwerir gan Sermon Browser