Pregethau

Trugaredd Iesu yn ateb ein gofynion (Ioan 5:1-18)

Dafydd Job, 28/10/2018
Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Ein hagwedd at waith Yr angen i ddeisyfu a dychmygu, ond gallu Duw yn anrhaethol well Bod yn agored i waith Duw ynom ni »
Pwerir gan Sermon Browser