Pregethau

Wyt ti'n crwydro? Gwranda ar y Bugail (wedi cywiro) (Luc 24:13-36)

Emyr James, 25/06/2017
Rhan o'r gyfres Luc, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Ein gwerthfawrogiad o'r Arglwydd Iesu Sut mae sefyll fel Cristion Am beth mae hanes Luc amdano? »
Pwerir gan Sermon Browser