Pregethau

Yr Atgyfodiad annisgwyl (Luc 23:50-24:12)

Emyr James, 11/06/2017
Rhan o'r gyfres Luc, Bore Sul

Tags:

Llwytho i Lawr
Cynharach: Yr un dydd: Hwyrach:
« Cyfirifoldeb Plant a Rhieni Sut dylai Cristion ymddwyn fel gweithiwr a chyflogwr Pwy dylen ni efelychu fel Cristion? »
Pwerir gan Sermon Browser