Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (327)

Sut mae Duw yn danfon ei Fab yn dangos ei gariad tuam atom?
1 Ioan 4:9-11 (Rhan o'r gyfres Duw yn anfon ei Fab).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/12/2018 (Bore Sul).
Patrwm Paul - Chwilio am gwmni'r saint a chyhoeddi'r efengyl
Actau 28:11-30 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 19/11/2018 (Bore Sul).
Gwasgu'r 're-set' - Yr efengyl yn flaenoriaeth
1 Corinthiaid 15:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/11/2018 (Nos Sul).
Bod yn ddiogel yn Nuw trwy Iesu Grist ei Fab
Actau 27:1-28:10 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/11/2018 (Bore Sul).
Gorffwys
Hebreaid 3:7-4:13 (Rhan o'r gyfres Meddwl am ein meddwl).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/11/2018 (Nos Sul).
Bod yn agored i waith Duw ynom ni
Actau 26:14 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/11/2018 (Bore Sul).
Ein hagwedd at waith
Genesis 2:2-3:19 (Rhan o'r gyfres Meddwl am ein meddwl).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/10/2018 (Nos Sul).
Peryglon Efengyl 'Pick and mix'
Actau 24:1-27 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/10/2018 (Bore Sul).
Cryfder at bob gofyn
Philipiaid 4:13 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/10/2018 (Nos Sul).
Yr Atgyfodiad yn sail i'n cred
Actau 22:30-23:35 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/10/2018 (Bore Sul).