Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (6)

Oedfa dathlu 40 mlynedd yr Eglwys
Salmau 90:1-17 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 12/10/2019 (Oedfa Arbennig).
Sicrwydd y Cyfamod
2 Samuel 23:5 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 10/02/2019 (Nos Sul).
Cryfder yn yr Arglwydd
Effesiaid 6:10 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 10/02/2019 (Bore Sul).
Dafydd a Goliath - Achubiaeth Duw yn drech nag anghrediniaeth
1 Samuel 17:1-54 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 27/10/2013 (Nos Sul).
2 Cor 4:16 - 5:10
2 Corinthiaid 4:16-5:10 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 27/10/2013 (Bore Sul).
Ioan 17:1-16
17:1-16 (Rhan o'r gyfres Ioan).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 05/03/2006 (Nos Sul).