Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (15)

Gwrando ar lais Duw
Datguddiad 2:12-17 (Rhan o'r gyfres Datguddiad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 17/02/2019 (Bore Sul).
Realiti Marwolaeth
Datguddiad 2:8-11 (Rhan o'r gyfres Datguddiad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/02/2019 (Bore Sul).
Mynd n'ol at Grist - y cariad cynnar
Datguddiad 2:1-7 (Rhan o'r gyfres Datguddiad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 20/01/2019 (Bore Sul).
Datguddiad - Rhodd Duw i'r Eglwys
Datguddiad 1:1-20 (Rhan o'r gyfres Datguddiad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 13/01/2019 (Bore Sul).
Agwedd Daearol a Nefol addoliad
Datguddiad 7:9-17 (Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/06/2018 (Nos Sul).
Y Nefoedd fel gobaith a thrugareddfa y Cristion
Datguddiad 21:1-8 (Rhan o'r gyfres Cyfle i godi cwestiwn).
Pregethwyd gan Emyr James ar 06/08/2017 (Bore Sul).
Crist Gogoneddus gyda'i Eglwys - cadwn ein llygaid arno
Datguddiad 1:1-2:5 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan John Perry ar 23/07/2017 (Nos Sul).
Galw i droi nol at y Cariad Cyntaf
Datguddiad 2:4-7 (Rhan o'r gyfres Diffygion ein Ffydd).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 13/09/2015 (Nos Sul).
Tragwyddoldeb Gyda'r Oen
Datguddiad 7:9-17 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 01/03/2015 (Bore Sul).
Neges i'r Eglwys yn Pergamus
Datguddiad 2:12-17 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Peter Hallam ar 10/08/2014 (Nos Sul).