Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (109)

Credwch - Mae'n Wir!
Luc 2:1-38 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2018).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/12/2018 (Dydd Nadolig).
Y Jiwbili
Luc 4:18-19 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Phil Ellis ar 21/07/2018 (Bore Sul).
Cwrdd a Christ
Luc 5:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 11/02/2018 (Bore Sul).
Oedfa Ddydd Nadolig - Iesu yn ddigon, popeth arall yn 'extra'
Luc 2:22-40 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/12/2017 (Dydd Nadolig).
Gras Duw at y pell a'r agos
Luc 15:1-32 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan John Perry ar 23/07/2017 (Bore Sul).
Am beth mae hanes Luc amdano?
Luc 24:36-53 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/07/2017 (Bore Sul).
Wyt ti'n crwydro? Gwranda ar y Bugail (wedi cywiro)
Luc 24:13-36 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/06/2017 (Bore Sul).
Yr Atgyfodiad annisgwyl
Luc 23:50-24:12 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/06/2017 (Bore Sul).
Y lleidr ar y groes
Luc 23:39-43 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/06/2017 (Bore Sul).
Maddeuant
Luc 23:34 (Rhan o'r gyfres Luc).
Pregethwyd gan Emyr James ar 28/05/2017 (Bore Sul).